Artikelen door Leo van Midden

,

Notulen 39ste (extra) Algemene Ledenvergadering

Vereniging Vrienden van het Airborne Museum zaterdag 2 december 2017 Opening De interim-voorzitter heet een ieder welkom op deze 39ste (extra) Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Er is voor deze vergadering een afmelding ontvangen van de heer T. Bos. Op de vergadering zijn 45 leden aanwezig. Mededelingen De interim-voorzitter licht de […]

,

Jaaroverzicht 2017 van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum

Bestuur Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum bestond uit: Voorzitter: Alex Koning, overleden op13 januari 2017. Waarnemend voorzitter m.i.v. 18-1 :  Gerard Gijsbertsen. Waarnemend secretaris: Gerard Gijsbertsen. Penningmeester:Eric Paap. Hoofdredacteur Airborne Magazine: Vacant. Redactie/ battlefield tours Evenementen, algemene zaken: Wybo Boersma. Ledenadministratie: Frits Miedema. Notulist: Wil Rieken. Vanaf 18 maart was […]

De app Airborne Stories gelanceerd.

Vanochtend is de Airborne Stories app gelanceerd door wethouder Elfrink. In 2017 heeft de gemeente Arnhem een prijsvraag uitgeschreven voor een wandelroute van station Arnhem Centraal naar informatiecentrum Airborne at the Bridge. Het Arnhemse bureau Het Lab heeft de opdracht gekregen en een nieuwe wandelroute ontwikkelt die vanochtend gepresenteerd is. Wethouder Elfrink geeft commentaar: YouTube link Het […]

Jaarvergadering en lunch?

Leden van de VVAM die ook deelnemen aan de jaarvergadering op zaterdagmorgen voorafgaande aan de lezing kunnen een eenvoudige lunch bestellen. Kosten €. 9,50 Opgeven uiterlijk 10 maart via e-mail: w.boersma@wxs.nl Zie ook Airborne Magazine no  11 pag 28

Schuttersputten in de perimeter

In het voorjaar van 2017 is de vereniging benaderd door de Arnhemse afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland(AWN). Deze amateur-archeologen waren door het Gelders Landschap en Kastelen (GLK) gevraagd om sporen uit de Tweede Wereldoorlog te zoeken op het landgoed Oorsprong. Onder leiding van archeoloog Martijn Reinders is het verzoek van Gelders Landschap en Kastelen […]

De Groene Baret: Herdenking Market Garden

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017. Ongeveer 60 oud-commando’s afkomstig uit verschillende delen van het land en een afvaardiging van het KCT, zijn aanwezig bij de herdenking Market Garden die wordt gehouden op de War Cementry te Oosterbeek. Aangetreden bij het graf van de gesneuvelde commando August Bakhuys Roozeboom, zet de detachementscommandant K. Drijver het geheel in […]