Artikelen door Leo van Midden

25 mei: eerbetoon gevallenen Dutch 320 squadron

Op 25 mei wordt er een eerbetoon gebracht aan 25 leden van het Dutch 320 squadron RAF, die zijn begraven op het ereveld de Grebbeberg. Hiermee gaat de laatste wens in vervulling van de 95 jarig oud geworden (in USA woonachtige) staartschutter Edward Hoenson. De middag zal aanvangen in de Dorpskerk van Schaarsbergen. Op 25 […]

,

Notulen 39ste (extra) Algemene Ledenvergadering

Vereniging Vrienden van het Airborne Museum zaterdag 2 december 2017 Opening De interim-voorzitter heet een ieder welkom op deze 39ste (extra) Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Er is voor deze vergadering een afmelding ontvangen van de heer T. Bos. Op de vergadering zijn 45 leden aanwezig. Mededelingen De interim-voorzitter licht de […]

,

Jaaroverzicht 2017 van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum

Bestuur Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum bestond uit: Voorzitter: Alex Koning, overleden op13 januari 2017. Waarnemend voorzitter m.i.v. 18-1 :  Gerard Gijsbertsen. Waarnemend secretaris: Gerard Gijsbertsen. Penningmeester:Eric Paap. Hoofdredacteur Airborne Magazine: Vacant. Redactie/ battlefield tours Evenementen, algemene zaken: Wybo Boersma. Ledenadministratie: Frits Miedema. Notulist: Wil Rieken. Vanaf 18 maart was […]

De app Airborne Stories gelanceerd.

Vanochtend is de Airborne Stories app gelanceerd door wethouder Elfrink. In 2017 heeft de gemeente Arnhem een prijsvraag uitgeschreven voor een wandelroute van station Arnhem Centraal naar informatiecentrum Airborne at the Bridge. Het Arnhemse bureau Het Lab heeft de opdracht gekregen en een nieuwe wandelroute ontwikkelt die vanochtend gepresenteerd is. Wethouder Elfrink geeft commentaar: YouTube link Het […]

Jaarvergadering en lunch?

Leden van de VVAM die ook deelnemen aan de jaarvergadering op zaterdagmorgen voorafgaande aan de lezing kunnen een eenvoudige lunch bestellen. Kosten €. 9,50 Opgeven uiterlijk 10 maart via e-mail: w.boersma@wxs.nl Zie ook Airborne Magazine no  11 pag 28