Nederlands
English

Welkom bij Vereniging vrienden v/h Airborne Museum

Header 01

Wandelexcursie "De straatgevechten ten noorden van de Utrechtseweg”
Zaterdag 1 juli 2017

Op zaterdagmiddag 1 juli 2017 organiseert de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum een wandelexcursie door het noordelijk deel van de z.g. perimeter in Oosterbeek.

Onder leiding van een gids wordt een uitleg gegeven van de gevechtshandelingen in dit minder bekende gebied. De excursie begint om 13.30 uur bij het Airborne Museum Hartenstein en eindigt om 17.00 uur bij het restaurant Schoonoord in Oosterbeek.

Kosten: VVAM-leden € 7,50; niet-leden € 12.50.

Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus meldt u snel aan.

Opgave voor deze excursie via w.boersma@wxs.nl. Betaling op rekeningnummer
NL33 INGB 0005 113 751 t.n.v. Vrienden Airborne Museum o.v.v. BFT 1 juni
Leden.