Het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum (VVAM) te Oosterbeek betekent dat u het Airborne Museum actief ondersteunt

De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum kent individuele leden en gezinsleden. Voor het individuele lidmaatschap geldt een minimum contributie van € 25,00 per kalenderjaar. Voor het gezinslidmaatschap geldt een minimum contributie van € 35,00 per kalenderjaar.

Het lidmaatschap is telkens geldig gedurende een kalenderjaar. Nadat onze ledenadministratie uw contributie heeft ontvangen, krijgt u de lidmaatschapskaart en het Airborne Magazine per post toegestuurd. In de maand november ontvangen alle leden een brief met daarin de uitnodiging de contributie voor het volgende jaar te betalen. Het is voor bestaande leden ook mogelijk de contributie te betalen door middel van automatische incasso. Zie daarvoor het bijgevoegde formulier.

Aanmelding voor het lidmaatschap voor 1 oktober betekent dat men nog in dat kalenderjaar lid is geworden. Indien voorradig zullen de tot dat moment verschenen Airborne Magazines worden toegezonden.

Aanmelding voor het lidmaatschap na 1 oktober betekent dat men als lid zal worden ingeschreven vanaf 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.
U kunt lid worden door het het volgende formulier in te vullen en op te sturen via email of post.

Wat biedt de VVAM u?

  • Een lidmaatschapskaart welke toegang geeft tot het Airborne Museum tot 1 februari van het volgende jaar.

  • Drie maal per jaar het Airborne Magazine met artikelen die betrekking hebben op de Slag om Arnhem alsmede een ministory over de slag of een daaraan gerelateerd onderwerp.

  • Gratis toegang tot bijeenkomsten over de Slag om Arnhem.

  • Korting op excursies en enkele battlefield tours.

  • Met regelmaat de digitale nieuwsbrief genaamd ‘Airborne Newsflash’.